Ve středu 18.10. se připojujeme k protestu ambulantních lékařů a NEORDINUJEME. V urgentních případech se obraťte na pohotovost, akutní ambulanci v nemocnici.

15.10.2017   Dostálová
Ve středu 18.10. se připojujeme k protestu ambulantních lékařů a NEORDINUJEME. V urgentních případech se obraťte na pohotovost, akutní ambulanci v nemocnici.

Koalice soukromých lékařů

!!! Nechceme – chceme !!!

Nechceme

 1. aby MZ a vláda ČR při financování zdravotnictví nadále zcela nepřiměřeným
  a v EU neobvyklým způsobem protěžovala velká lůžková zařízení na úkor zařízení ambulantních, soukromých. Nechceme, aby nemocnice jen účelově
  a pro pacienty nepotřebně rozšiřovaly rozsah svých ambulantních služeb, což považujeme za jednu z příčin nedostatku lékařů u lůžek.

 1. aby vláda ČR nadále rozdělovala finance pro zdravotnictví podle toho, kdo právě víc křičí, bez ohledu na to, jestli oprávněně či nikoli, a bez ohledu na skutečné potřeby pacientů.

 1. aby ambulantní sektor musel čelit administrativnímu tlaku MZ, v jehož důsledku dochází ke zhoršení dostupnosti péče pro nemocné v ČR, což se již projevuje hlavně na vesnicích a v malých městech.

 1. aby lékař byl otrokem počítače a musel plnit další a další administrativní povinnosti ukládané státem (E recept, EET), to vše na úkor času věnovanému pacientovi.

 1. povinnou elektronickou preskripci, která kvalitu zdravotní péče nezlepší, ale lékaře zdrží, péči prodraží a pacienty bude nutit k tomu, aby nechali vyvěsit na internet soupis svých léků, z nichž bude snadno odvoditelné, jakými chorobami kdy trpěli nebo trpí.

 1. povinnou EET v těch ordinacích, v nichž tvoří hotovostní příjem jen mizivé procento tržeb, takže náklady na zapojení se do elektronické evidence by buď byly vyšší, než souhrn příjmů v hotovosti nebo by jen kvůli EET byli lékaři nuceni tento typ péče významně zdražit,

 1. dnes stále běžnější omezování lékařů v jejich svobodném rozhodování nařízeními MZ, SÚKLu a manažerskými příkazy nadřízených (mnohdy nelékařů) a mnohdy nesmyslnými kompetence omezujícími předpisy,
   

 2. aby z administrativních a ekonomických důvodů zanikaly ordinace v malých obcích a pacienti museli za kvalitní péčí cestovat do velkých měst.

Chceme

 1. takovou politickou reprezentaci, která bude mít odvahu přiznat voličům, že z veřejného zdravotního pojištění nelze uhradit veškerou moderní zdravotní péči, a takového ministra zdravotnictví, který bude mít vizi a smysluplnou koncepci, bude zdravotnictví skutečně řídit a ne pouze chaoticky reagovat
  na křik či průběžně vznikající problémy, jak jsme toho svědky již řadu let.

 1. aby zdravotní pojišťovny měly právo se chovat jako opravdové pojišťovny
  a ne jen přerozdělovny peněz, jak tomu dnes.

 1. takové podmínky a nastavení pravidel zdravotního systému, aby to, co může být a v EU je obvykle úspěšně léčeno, bylo léčeno ambulantně a nedocházelo v ČR ke zbytečným hospitalizacím jen proto, že naši političtí představitelé mají představu, že zdravotnictví jsou jen nemocnice a ambulantní sektor přehlížejí.

 1. aby lékař měl dostatek svobody, času a financí, aby mohl účinně léčit své pacienty.

 1. aby lékař nebyl obtěžován zbytečnou administrativou, aby měl dostatek času na své pacienty, aby jeho pacienti neměli povinnost bez svého souhlasu nechat vyvěsit své soukromé a zdravotní údaje na internetu.

 1. Chceme smysluplný E Health, který nám usnadní práci, ubere administrativu, zlepší kvalitu péče a bude skutečně ku prospěchu pacientovi, nikoliv IT firmám, které ho vyvíjejí.

 1. zachování plné kvality péče i o děti a dorost, jak jsme na to dnes zvyklí, aby každé dítě v ČR mělo nadále možnost mít svého praktického lékaře pro děti a dorost.

 1. aby každý lékař mohl vykonávat svou práci v plné šíři odpovídající jeho erudici, aby jeho rozhodování bylo dáno hlavně zdravotní potřebou pacienta.

V Praze dne 13. 9. 2017