Vývoj řeči

VěkRozvoj slovní zásobyVývoj výslovnosti
do 1  roku  Dítě rozumí jednoduchým pokynům a začíná opakovat jednoduchá slova, která slyší M B P A E I O U D T N J
do 2.5 roku Tvoří jednoduché věty, od 2 let se ptá "co je to", rozšiřuje svou slovní zásobu. K G H CH V F OU AU
do 3.5 roku Mluví ve větách, začíná si osvojovat gramatickou stavbu vět, ptá se "proč", rozšiřuje dále slovní zásobu. Začíná tvořit verbální (slovní) paměť. zvládá N D T L (i artikulačně)Bě Pě Mě Vě
do 4.5 roku Dokončuje se gramatická stavba vět, dítě již chápe děj a umí ho vyprávět. Ň Ď Ť; vyvíjí se Č Š Ž
do 6.5 roku Dítě chápe složité děje, má již velkovu slovní zásobu, gramaticky zvládá jednoduchá souvětí. C S Z R Ř kombinace Č Š ŽC S Z