Omluvenky

Z důvodů velkého počtu dětí, kteří chodí do ordinace pouze pro omluvenky a nepotřebují lékařské vyšetření a léčbu, omluvenky vystavovat nebudeme.
 
Podle školského zákona (561/2004 Sb.) jsou povinni dokládat nepřítomnost žáků ve vyučování zákonní zástupci.

Omluvenky budeme vystavovat pouze v případě záškoláctví nebo delší nemoci (od 14dnů).